Spijt is iets voor later, zo luidt de titel van hun nieuwste album sinds de oprichting in 1997. Ik ben er achter gekomen dat Nederlands wel degelijk mijn moederstaal is en veel makkelijke schrijft dan in het Engels. Bart van der Weide loopt al lange tijd rond met het idee een Nederlandstalig album te maken. Bart's teksten gaan niet vergezeld van een opgeheven vingertje. Hij heeft geen moralistische intenties. Eigenlijk wil hij maar 1 ding: Nederlandstalige teksten schijven zonder te verzanden in dichterlijk of hoogdravend gemurmel. Hier gaat het hem om: hart en ziel, lach en een traan en recht voor zijn raap. Mooi hoe daarbij oer-hollandse zegswijzen hun weg vinden. 'as ook wel verbrande turf' in Uit evenwicht. Of ' als het puntje bij het paaltje komt in De echte vent. Bart: Nederlandser wordt het niet!

Koop tickets